November 2011 start van het begeleid rijden experiment 2toDrive

Naar verwachting starten ook wij in november 2011 met het begeleid rijden experiment waardoor je eerder kunt beginnen met rijlessen, namelijk al vanaf 17 (of zelfs 16,5) jaar. De minimum leeftijd voor de Tussentijdse Toets wordt in november verlaagd naar 16,5 jaar.

Kun jij ook niet wachten om zelf auto te gaan rijden? Neem even contact met ons op.

Bron: Zie het bericht van 11-3-2011 – Proef begeleid rijden start in november.

13 september 2011:  Startdatum 2toDrive pas bekend na publicatie in staatsblad.

2toDrive (Begeleid Rijden) zal naar alle waarschijnlijkheid in november 2011 van start gaan. Op welke dag in november is nog steeds niet duidelijk.

Naar aanleiding van het Kamerdebat, dat voor het zomerreces plaatsvond, dienen de aanpassingen die zich hier hebben aangediend nog verwerkt te worden in de wettekst.

“Vervolgens dient de Raad van State om advies te worden gevraagd en dient dit alles nog gepubliceerd te worden in het Staatsblad, alvorens het officieel is. Al met al heeft het te maken met de zorgvuldigheid die men betracht en de officiële procedures zoals ze gelden, dat deze tijd nodig is”, zo meldt Bovag.

Reacties zijn gesloten.