Voortaan maximumprijs voor autorijbewijs

Er komt een maximumtarief voor autorijbewijzen.  Een standaardaanvraag van een rijbewijs mag voortaan niet meer dan € 37,05 kosten.

Dit heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. Het nieuwe maximumtarief zal vanaf zomer 2012 gaan gelden.

Met de voorgestelde wijziging van het Reglement rijbewijzen hebben gemeenten niet meer de mogelijkheid om zelf een maximumtarief vast te stellen voor de aanvraag van een rijbewijs.

Bron: Blik op Nieuws