Hoeveel autorijlessen heb ik nodig ?

Hoeveel rijlessen iemand nodig heeft is erg verschillend per kandidaat. Je hebt nu eenmaal snelle en minder snelle leerlingen. Soms zie je bij een leerling een terugval waardoor toch meer lessen nodig blijken te zijn.

Je hoort wel dat er na één introductieles of proefles soms een indicatie wordt gegeven van het te verwachten aantal lessen dat je nodig zult hebben om het felbegeerde rijbewijs te halen. Hoewel het gaat om een indicatie, is zelfs dat toch lastig. Uit ervaring weet ik dat het geven van een indicatie na één les heel lastig is en dat het al snel  verwachtingen kan wekken.