Krijg ik een vaste instructeur ?

Ja je krijgt een vaste instructeur toegewezen: Jan Polman. Dit is een eenmansbedrijf, los van de administratieve ondersteuning, dus je zult het met mij moeten doen.