Wat is een geldig identiteits- of legitimatiebewijs ?

Voor een aantal zaken heb je een “geldig identiteits- of legitimatiebewijs” nodig.

Maar wat wordt bedoeld met een wettelijk toegestaan geldig identiteitsbewijs of legitimatie bewijs ?

  • Nederlands paspoort
  • Nederlands rijbewijs
  • Nederlands reisdocument voor vluchtelingen
  • Nederlands reisdocument voor vreemdelingen
  • Europese identiteitskaart van EU en EER*
  • Paspoort van onderdanen van EU en EER*
  • Buitenlands paspoort met daarin een tijdelijke verblijfstitel (sticker)

Het identitietsbewijs moet geldig zijn.  Het CBR accepteert ook een Nederlands rijbewijs dat zijn geldigheid heeft verloren door het verstrijken van de geldigheidsduur.

Verder moet het identiteitsbewijs op naam van de aanvrager staan, onbeschadigd zijn en voorzien van een pasfoto.

(*) EU en EER:  Tot de EU/EER-landen behoren België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Hongarije, Ierland, Italië, (Staten van) Jersey, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Man (eiland), Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, IJsland, Zweden en Zwitserland.